Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste. Päivitetty 19.1.2019.

 

1. Rekisterinpitäjä

Johtava Group Oy

2912065-5

Runeberginkatu 55

00260 Helsinki

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Walden

020 730 4690

myynti @ johtava.fi

 

3. Rekisterin nimi

Johtava Group Oy:n yhteystietorekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Yhteystietorekisteriä käytetään Johtava Group Oy:n tuotteista, palveluista tai työpaikoista kiinnostuneiden yritysten ja henkilöiden yhteydenottopyyntöjen tallentamiseen, yhteydenottoihin ja asiakassuhteen hoitamiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Etunimi, sukunimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Henkilön tai yrityksen edustajan luovuttamat tiedot hankinnan kohteesta

Työnhakijan luovuttama vapaamuotoinen materiaali

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystietorekisterin data kootaan Johtava Group Oy:n verkkosivuilta yhteydenottolomakkeen kautta, tapahtumien järjestämisen yhteydessä kootuista tiedoista sekä asiakassuhteen aikana rekisteriin täydennetyistä tiedoista. Johtava Group Oy saattaa hankkia yhteystietoja myös asiakasrekisterien – ja yhteystietojen ylläpitoon erikoistuneilta kumppaneilta.

Tietoja voidaan poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä. Pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja Johtava Group Oy:n ulkopuolisten toimijoiden tai sen kumppanien omaan käyttöön. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaiskäyttöön vain lainsäädännön velvoittaessa.

 

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään ja käsitellään sähköisessä muodossa luottamuksellisina ja suojattuina. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteriä ei käsitellä manuaalisessa muodossa ja siitä ei ole paperille tai muuhun manuaaliseen muotoon tulostettua versiota. Sähköisen rekisterin käyttöoikeus edellyttää Johtava Group Oy:n myöntämiä ja hallitsemia tietoverkon käyttöoikeuksia ja valtuuksia. Rekisterin ajoympäristö palvelimineen on suojattu salasanoin, palomuurilla ja muilla suojausmenettelyillä.